تغییر و عبور از بحران ها بدون نوآوری، حمایت و اعتماد ممکن نیست

مدیر عامل شرکت تجارت گستر مهرنگار:

تغییر و عبور از بحران ها بدون نوآوری، حمایت و اعتماد ممکن نیست

  • ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹

همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، شرکت تجارت گستر مهرنگار محصول خود را جهت استفاده عموم و کمک به مبارزه با شیوع این ویروس به بازار عرضه نمود.

ایجاد تونل استریلیزاسیون در فرودگاه یزد توسط شرکت مهرنگار کویر

برای اولین بار در کشور انجام می شود:

ایجاد تونل استریلیزاسیون در فرودگاه یزد توسط شرکت مهرنگار کویر

  • ۲۶ اسفند, ۱۳۹۸

شرکت تجارت گستر مهرنگار کویر( مستقر در پارک علم و فناوری یزد) با توجه به شیوع ویروس کرونا، برای اولین بار در کشور اقدام به ایجاد سیستم هوشمند تونل استریلیزاسیون در فرودگاه یزد نموده است.