ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد

با موافقت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری انجام می شود:

ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد

  • ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۸

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از کارخانه متروکه نخ ریسی درخشان در یزد، با ایجاد کارخانه نوآوری در این مکان موافقت کرد.