سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیکی یزد شد

طی حکمی از سوی استانداریزد:

سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیکی یزد شد

  • ۱۶ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی محمدعلی طالبی، استانداریزد، امیر جهانگرد، سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد به مدت دو سال به عنوان عضوکارگروه توسعه دولت الکترونیکی استان یزد منصوب شد.

گزارش تصویری نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس

گزارش تصویری نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس

  • ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس در روز 15تیر 98 در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .