ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا و مناسب به شرکت ها، دغدغه اصلی مسئولین پارک یزد

کارشناس واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک یزد:

ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا و مناسب به شرکت ها، دغدغه اصلی مسئولین پارک یزد

  • ۱۰ آبان, ۱۳۹۹

واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد، یکی از واحدهای مهم و تاثیرگذار برای شرکت های مستقر در پارک است.

انتصاب کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد

از سوی هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک یزد انجام گرفت:

انتصاب کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۲ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، رضا حاجی قاسمی به عنوان کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.