حمایت از ساخت ربات برای شرکت در مسابقات رباتیک، در مرکز نوآوری پارک یزد

حمایت از ساخت ربات برای شرکت در مسابقات رباتیک، در مرکز نوآوری پارک یزد

  • ۲۶ آذر, ۱۳۹۹

از طرح نوآورانه ساخت ربات برای شرکت در مسابقات رباتیک دانشگاه یزد، روز یکشنبه 23 آذر 99 در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.