جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد

جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد
آغاز به کار دومین نشست تخصصی شرکت های ایرانی و گرجی در تفلیس
۳ سال پیش

آغاز به کار دومین نشست تخصصی شرکت های ایرانی و گرجی در تفلیس

آغاز به کار دومین نشست تخصصی شرکت های ایرانی و گرجی در تفلیس
بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان
۳ سال پیش

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از تکنو پارک گرجستان
نشست مسئولین دفتر مبادلات ایران و گرجستان در ایران با رئیس فن بازار ملی
۴ سال پیش

نشست مسئولین دفتر مبادلات ایران و گرجستان در ایران با رئیس فن بازار ملی

نشست مسئولین دفتر مبادلات ایران و گرجستان در ایران با رئیس فن بازار ملی