گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲ مهر, ۱۳۹۶

دفاع از طرح نوآورانه روز یکشنبه 2 مهر در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.