جلسه دفاع از طرح نوآورانه دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری

در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح نوآورانه دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری

  • ۱۶ آذر, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری، روز دوشنبه، 11 آذر 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.