بررسی راه های همکاری مشترک بین پارک یزد و دانشگاه پیام نور تفت در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی

بررسی راه های همکاری مشترک بین پارک یزد و دانشگاه پیام نور تفت در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی

  • ۲۴ اسفند, ۱۳۹۹

رئیس و معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به همراه مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس از دانشگاه پیام نور تفت بازدید کردند.