صدور گواهی “دانش بنیان” برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صدور گواهی “دانش بنیان” برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  • ۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به انواع خدمات نوین حمایتی به شرکتهای دانش بنیان و اهتمام جدی به سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان به عنوان “صندوق دانش بنیان” مورد تایید قرار گرفت.

برگزاری سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی در پردیس فناوری دانشگاه یزد

برگزاری سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی در پردیس فناوری دانشگاه یزد

  • ۱۱ خرداد, ۱۳۹۶

سمینار آشنایی با قوانین کار و ضوابط تامین اجتماعی با حضور یوسفی، مشاور ارشد قانون کار و نمایندگان موسسات مستقر در پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.

کارگزاری درایت ورزان نوین کویر یزد؛ رتبه اول ارزیابی شرکت های دانش بنیان در کشور

کارگزاری درایت ورزان نوین کویر یزد؛ رتبه اول ارزیابی شرکت های دانش بنیان در کشور

  • ۳ خرداد, ۱۳۹۶

کارگزاری درایت ورزان نوین کویر یزد توانست در میان 18 کارگزار کشور، رتبه اول کارگزاری توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان را کسب کند.