انتصاب رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان دبیر کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان

طی حکمی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد انجام شد:

انتصاب رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان دبیر کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان

  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی سید مجتبی حسینی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، به عنوان دبیر کارگروه اقتصاد دانش بنیان تعیین شد.

انتصاب سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:

انتصاب سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، امیر جهانگرد رفسنجانی، به عنوان سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک انتخاب شد.

انتصاب مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:

انتصاب مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

  • ۶ مرداد, ۱۳۹۷

طبق حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به مدت دو سال به سمت مدیر پردیس علوم انسانی وهنر منصوب شد.