لزوم وحدت رویه شرکت ها در برخورد با قوانین حقوقی
۱ سال پیش

لزوم وحدت رویه شرکت ها در برخورد با قوانین حقوقی

لزوم وحدت رویه شرکت ها در برخورد با قوانین حقوقی
برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری صنایع لبنی ابرکوه
۱ سال پیش

برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری صنایع لبنی ابرکوه

برگزاری جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری صنایع لبنی ابرکوه
گزارش تصویری دوازدهمین جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد در محل اراضی طرح جامع
۱ سال پیش

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد در محل اراضی طرح جامع

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه هیئت رئیسه پارک علم و فناوری یزد در محل اراضی طرح جامع
همکاری پارک علم و فناوری یزد با کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد
۲ سال پیش

همکاری پارک علم و فناوری یزد با کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد

همکاری پارک علم و فناوری یزد با کمیته امداد برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد
گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98
گزارش تصویری سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98
گزارش تصویری یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری یازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98
گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98
گزارش تصویری جلسه مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در سالن مؤسسات پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

گزارش تصویری جلسه مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در سالن مؤسسات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری جلسه مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در سالن مؤسسات پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری چهاردهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
۲ سال پیش

گزارش تصویری چهاردهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری چهاردهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98
گزارش تصویری جلسه کارگروه تعاملات بین الملل
۲ سال پیش

گزارش تصویری جلسه کارگروه تعاملات بین الملل

گزارش تصویری جلسه کارگروه تعاملات بین الملل
گزارش تصویری نشست دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحد های فناور پارک علم و فناوری یزد با شرکت های مستقر در این پارک
۲ سال پیش

گزارش تصویری نشست دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحد های فناور پارک علم و فناوری یزد با شرکت های مستقر در این پارک

گزارش تصویری نشست دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحد های فناور پارک علم و فناوری یزد با شرکت های مستقر در این پارک