امروزه جهان متوجه سودآوری استارتاپ ها در پارک های علم و فناوری شده است

در جلسه کارگروه تعاملات بین الملل مطرح شد:

امروزه جهان متوجه سودآوری استارتاپ ها در پارک های علم و فناوری شده است

  • ۵ مهر, ۱۳۹۷

جلسه کارگروه تعاملات بین الملل با عنوان «فرصت های استارتاپی در بازار جهانی و نحوه بهره برداری در شرایط تحریم» با حضور علی مدرسی؛ موسس شرکت تدبیر و توسعه پرنیان و مدیرعامل شرکت آزالیا در کانادا، محمد سپهر، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک‌، چهارشنبه 4 مهر 97 در محل سالن اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه کارگروه تعاملات بین الملل (فرصت های استارتاپی در بازار جهانی و نحوه ی بهره برداری در شرایط تحریم)

گزارش تصویری جلسه کارگروه تعاملات بین الملل (فرصت های استارتاپی در بازار جهانی و نحوه ی بهره برداری در شرایط تحریم)

  • ۴ مهر, ۱۳۹۷

جلسه کارگروه تعاملات بین الملل (فرصت های استارتاپی در بازار جهانی و نحوه ی بهره برداری در شرایط تحریم) روز چهارشنبه 4 مهر ماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

جذب سرمایه خارجی، از رویا تا واقعیت

توسط کارگروه تعاملات بین الملل برگزار شد:

جذب سرمایه خارجی، از رویا تا واقعیت

  • ۱۰ شهریور, ۱۳۹۷

جلسه کارگروه تعاملات بین الملل با عنوان «جذب سرمایه خارجی، از رویا تا واقعیت » با حضور حمید علی بیکی، مدیر عامل شرکت سریع ارتباط آرین، محمد قویدل؛ مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک‌، چهارشنبه 7 شهریور 97 در محل سالن اجتماعات مرکز اقبال برگزار شد.