گزارش تصویری جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

گزارش تصویری جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • ۳ مرداد, ۱۳۹۷

جلسه پذیرش مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.