دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری – بوشهر

دومین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری – بوشهر

  • ۱۴ آذر, ۱۳۹۷

جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق ۲ و ۴ فناوری – بوشهر روز چهارشنبه 14 آذر ماه برگزار شد.