جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان

در آستانه برگزاری نمایشگاه فن بازار یزد انجام شد:

جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان

  • ۱۸ آذر, ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی معاون فناوری و نوآوری پارک یزد با نمایندگان دانشگاه های استان، روز چهارشنبه 13 آذر 98 برگزار شد.