توسعه بر پایه دانش راهبرد اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار

پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد:

توسعه بر پایه دانش راهبرد اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار

  • ۱۷ مهر, ۱۳۹۷

جلسه هماهنگی امور مالی پارک علم و فناوری یزد با حضور پورسراجیان، رئیس پارک، شکوهی معاون پشتیبانی، اشرف زاده مشاور ریاست پارک در امور حقوقی و مالی، خامسی، مدیر مالی و کادر اجرایی امور مالی برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه هماهنگی امور مالی پارک

گزارش تصویری جلسه هماهنگی امور مالی پارک

  • ۱۷ مهر, ۱۳۹۷

جلسه هماهنگی امور مالی پارک علم و فناوری یزد با حضور پورسراجیان، رئیس پارک، شکوهی معاون پشتیبانی، اشرف زاده مشاور ریاست پارک در امور حقوقی و مالی، خامسی، مدیر مالی و کادر اجرایی امور مالی برگزار شد.