گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

  • ۱۰ آذر, ۱۳۹۸

ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98،روز شنبه 9 آذر در آن پردیس برگزار گردید.

گزارش تصویری هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

  • ۱۶ مهر, ۱۳۹۸

هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98، روز سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸ در سالن جلسات این پردیس برگزار شد.