اجرای برنامه های جامع جذب، تجربه موفق در ایجاد و توسعه شرکت های فعال در حوزه علوم انسانی و هنر

در نخستین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در سال 98 مطرح شد:

اجرای برنامه های جامع جذب، تجربه موفق در ایجاد و توسعه شرکت های فعال در حوزه علوم انسانی و هنر

  • ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد 25 خرداد 98 با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری نخستین نشست شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال98

گزارش تصویری نخستین نشست شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال98

  • ۲۵ خرداد, ۱۳۹۸

نخستین نشست شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال98،روز شنبه 25 خرداد در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

گزارش تصویری سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۲ مهر, ۱۳۹۷

سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97 در سال 97، روز شنبه 31 شهریورماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.