گزارش تصویری دهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98

گزارش تصویری دهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98

  • ۳ دی, ۱۳۹۸

دهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98، روز سه شنبه 3 دی در مرکز فناوری اقبال برگزار شد .

گزارش تصویری نهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98

گزارش تصویری نهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98

  • ۱۹ آذر, ۱۳۹۸

نهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98، روز سه شنبه 19 آذر در مرکز فناوری اقبال برگزار شد .