حمایت از طرح پهپاد سمپاش در مرکز نوآوری پارک یزد
۵ ماه پیش

حمایت از طرح پهپاد سمپاش در مرکز نوآوری پارک یزد

حمایت از طرح پهپاد سمپاش در مرکز نوآوری پارک یزد
حمایت مرکز نوآوری پارک یزد از طرح محفظه حمل داروهای یخچالی
۶ ماه پیش

حمایت مرکز نوآوری پارک یزد از طرح محفظه حمل داروهای یخچالی

حمایت مرکز نوآوری پارک یزد از طرح محفظه حمل داروهای یخچالی
دفاع از طرح مبدل میکروسکوپ در مرکز نوآوری پارک یزد
۸ ماه پیش

دفاع از طرح مبدل میکروسکوپ در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح مبدل میکروسکوپ در مرکز نوآوری پارک یزد
حمایت از طراحی و ساخت سیستم شیرین سازی آب توسط مرکز نوآوری پارک یزد
۸ ماه پیش

حمایت از طراحی و ساخت سیستم شیرین سازی آب توسط مرکز نوآوری پارک یزد

حمایت از طراحی و ساخت سیستم شیرین سازی آب توسط مرکز نوآوری پارک یزد
کاهش مصرف آب با استفاده از ربات تمیزکننده پانل های خورشیدی
۸ ماه پیش

کاهش مصرف آب با استفاده از ربات تمیزکننده پانل های خورشیدی

کاهش مصرف آب با استفاده از ربات تمیزکننده پانل های خورشیدی
حمایت از ساخت ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد
۹ ماه پیش

حمایت از ساخت ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد

حمایت از ساخت ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد
دفاع از طرح نوآورانه ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد
۹ ماه پیش

دفاع از طرح نوآورانه ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح نوآورانه ربات سرآشپز در مرکز نوآوری پارک یزد
دفاع از طرح نوآورانه ربات جنگجو در مرکز نوآوری پارک یزد
۱۰ ماه پیش

دفاع از طرح نوآورانه ربات جنگجو در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح نوآورانه ربات جنگجو در مرکز نوآوری پارک یزد
دفاع از طرح ماهواره کن ست در مرکز نوآوری پارک یزد
۱۰ ماه پیش

دفاع از طرح ماهواره کن ست در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح ماهواره کن ست در مرکز نوآوری پارک یزد
دفاع از طرح سیستم آبیاری هوشمند و ترمومتر خورشیدی در مرکز نوآوری پارک
۱۱ ماه پیش

دفاع از طرح سیستم آبیاری هوشمند و ترمومتر خورشیدی در مرکز نوآوری پارک

دفاع از طرح سیستم آبیاری هوشمند و ترمومتر خورشیدی در مرکز نوآوری پارک
جلسه دفاع از طرح محصول گیاهی دافع مورچه در مرکز نوآوری پارک یزد
۱۱ ماه پیش

جلسه دفاع از طرح محصول گیاهی دافع مورچه در مرکز نوآوری پارک یزد

جلسه دفاع از طرح محصول گیاهی دافع مورچه در مرکز نوآوری پارک یزد
دفاع از طرح
۱۱ ماه پیش

دفاع از طرح "کن ست گلایدر" در مرکز نوآوری پارک یزد

دفاع از طرح "کن ست گلایدر" در مرکز نوآوری پارک یزد