برگزاری جلسه داوری جشنواره ایده های برتر

برگزاری جلسه داوری جشنواره ایده های برتر

  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۷

جلسه جمع بندی نتایج داوری مرحله اول چهاردهمین جشنواره ایده های برتر عصر روز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷ برگزار و داوران ضمن بازبینی ویدئو های رسیده به دبیرخانه این جشنواره، ۱۰ ایده را جهت حضور در مرحله پایانی انتخاب نمودند.