گزارش تصویری آشنایی با پارک علم و فناوری،ایده تا محصول،دانش بنیان،صندوق پژوهش و فناوری

گزارش تصویری آشنایی با پارک علم و فناوری،ایده تا محصول،دانش بنیان،صندوق پژوهش و فناوری

  • ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه آشنایی با پارک علم و فناوری،ایده تا محصول،دانش بنیان،صندوق پژوهش و فناوری روز چهارشنبه 11 بهمن ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق برگزار شد.