برگزاری جشنواره هنری هفته پژوهش

وسط دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انجام خواهد شد:

برگزاری جشنواره هنری هفته پژوهش

  • ۲۴ مهر, ۱۳۹۷

دبیرخانه شورای عالی علوم، تپحقیقات و فناوری، جشنواره هنری هفته پژوهش را ویژه پژوهشگران، دانشجویان و دانش آموزان برگزار خواهد کرد.