حضور مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در چهارمین کنگره کاشی و سرامیک

حضور مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در چهارمین کنگره کاشی و سرامیک

  • ۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران در چهارمین کنگره کاشی و سرامیک ایران و اولین نمایشگاه تکنولوژی سرامیک که از تاریخ 15 تا 18 شهریور در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، حضور یافت.