بازدید مجری طرح ملی کاشف از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مجری طرح ملی کاشف از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

رضا زعفریان، مجری طرح ملی کاشف (توسعه مهارت های کارآفرینانه برای دانش آموزان)، روز پنج شنبه 16 آذرماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.