بحث بازار یابی یکی از اولویت های اصلی در پارک یزد است

رییس فن بازار منطقه ای یزد مطرح کرد:

بحث بازار یابی یکی از اولویت های اصلی در پارک یزد است

  • ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶

احمدرضا فقیه خراسانی در پنل تخصصی متخصصان شرکت ملی گاز ایران با شرکت های فناور با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به بحث بازار یابی، آن را یکی از اولویت های اصلی پارک علم و فناوری یزد برشمرد.

برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

در راستای بازاریابی در صنعت نفت و گاز و قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در لیست تامین کنندگان صنعت نفت و گاز، رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران برگزار خواهد شد.