انتصاب مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی

انتصاب مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی

  • ۱۶ فروردین, ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به عنوان مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی منصوب شد.

آغار به کار پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد

فرصتی استثنایی برای شرکت های فعال در حوزه هوایی و هوانوردی

آغار به کار پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد

  • ۱۰ اسفند, ۱۳۹۹

پردیس نوآوری و فناوری هوایی یزد با همکاری پردیس علم و فناوری یزد کار خود را آغاز کرد.