امضای چهار تفاهم نامه همکاری مشترک در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان
۶ ماه پیش

امضای چهار تفاهم نامه همکاری مشترک در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان

امضای چهار تفاهم نامه همکاری مشترک در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان
تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان
۶ ماه پیش

تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان

تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان
پیوند بین شرکت‌های فناور، دانشگاه و بخش خصوصی موجب تحرک و توسعه استان
۶ ماه پیش

پیوند بین شرکت‌های فناور، دانشگاه و بخش خصوصی موجب تحرک و توسعه استان

پیوند بین شرکت‌های فناور، دانشگاه و بخش خصوصی موجب تحرک و توسعه استان