تقدیر از نمایندگان سابق و آشنایی با دیدگاه های نمایندگان جدید

در نشست صمیمی نمایندگان قدیم و جدید موسسات با رئیس و مدیران پارک صورت گرفت:

تقدیر از نمایندگان سابق و آشنایی با دیدگاه های نمایندگان جدید

  • ۲۰ اسفند, ۱۳۹۸

نشست صمیمی نمایندگان موسسات با رئیس و مدیران پارک علم و فناوری یزد روز شنبه 17 اسفند 98 با حضور محمدمهدی لطفی، رئیس پارک، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری، مدیران پردیس ها و نمایندگان سابق و جدید موسسات پارک برگزار شد.