شمول بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

شمول بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

  • ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷

قانون مشمولیت بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان مصوب شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه کارگروه ستادی که دوم بهمن 96 برگزار شد، مقرر گردید با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با در نظر […]