رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۱ سال پیش

رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد

رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد
تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور
۱ سال پیش

تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور

تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور