توسعه و بومی سازی نرم افزار شرکت اسپانیایی Openkm

توسط شرکت دانش پردازش کاج پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

توسعه و بومی سازی نرم افزار شرکت اسپانیایی Openkm

  • ۲ تیر, ۱۳۹۸

نرم افزار مدیریت اسناد و دانش شرکت اسپانیایی Openkm توسط متخصصان شرکت دانش پردازش کاج، مستقر در پارک علم و فناوری یزد توسعه و بومی سازی و با نام کاج به صورت کاملا ایرانی ارائه شد.