دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۵ دی, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه سنتز مولکول داروی نویراپین، ساخت جاذب فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI4340 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.