انتخاب مدیرعامل شرکت ایساتیس زالو درمان به عنوان بانوی کارافرین برگزیده

در چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین، آینده پژوه و نوآور ایرانی انجام گرفت:

انتخاب مدیرعامل شرکت ایساتیس زالو درمان به عنوان بانوی کارافرین برگزیده

  • ۱۵ آبان, ۱۳۹۸

در چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین، آینده پژوه و نوآور ایرانی که ۲۱ مهر ۹۸ به همت انجمن علمی آمایش سرزمین ایران در خانه اندیشمندان تهران برگزار شد، سکینه زارع پور به عنوان «بانوی کارآفرین برگزیده و آینده پژوه» معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.