رویداد بزرگ مدونت، حاصل هم افزایی چند شرکت پارک علم و فناوری یزد

رویداد بزرگ مدونت، حاصل هم افزایی چند شرکت پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸

رویداد بزرگ مدونت، ۲۷ و ۲۸ بهمن ۹۸ توسط چند شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد در محل برج آسمان برگزار شد.