گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال

گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال
بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از نمایشگاه زیست فناوری ایران
۴ سال پیش

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از نمایشگاه زیست فناوری ایران

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک یزد از نمایشگاه زیست فناوری ایران
گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری

گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری
گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان از پارک علم و فناوری یزد
بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی
۴ سال پیش

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی

بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی
بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان از پارک علم و فناوری یزد

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان از پارک علم و فناوری یزد
بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس
۴ سال پیش

بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"

بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"
گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد
۴ سال پیش

بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد

بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد