بازدید هیات اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

بازدید هیات اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

هیأتی مرکب از نمایندگان علم و فناوری اسپانیا و اتریش که در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در ایران حضور یافته بودند در قالب تور فناوری کنفرانس، 16 شهریور 97 از پارک علم و فناوری یزد و مجموعه ارزشمند اقبال بازدید نمودند.