بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از غرفه پارک علم وفناوری یزد
۴ سال پیش

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از غرفه پارک علم وفناوری یزد

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از غرفه پارک علم وفناوری یزد