گزارش تصویری بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد از مجموعه پترواکتان ایساتیس

گزارش تصویری بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد از مجموعه پترواکتان ایساتیس

  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۶

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد روز دوشنبه 20 آذرماه از مجموعه پترواکتان ایساتیس بازدید کرد.