بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از غرفه پارک علم و فناوری یزد

در دومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد انجام شد:

بازدید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۸

علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، چهارشنبه 20 آذر 98 از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.