برگزاری دو کارگاه آموزشی برای جوانان ابرکوه

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری دو کارگاه آموزشی برای جوانان ابرکوه

  • ۱۷ بهمن, ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی «بازاریابی و شبکه های اجتماعی»و «اشتغال و کارافرینی در جامعه کارآفرینانه»، ۱۶ بهمن ۹۸ به همت فرمانداری، اداره ورزش و جوانان و مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.