کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری

توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد:

کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری

  • ۹ شهریور, ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی ایده پردازی تا نوآوری(کارگاه تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار)، ۲۵ تا ۲۸ شهریور سال جاری در مرکز فناوی اقبال برگزار خواهد شد‌.