صدور گواهی امنیت برای سامانه بومی PVM شرکت پویش داده نوین

توسط مرکز افتای ریاست جمهوری انجام گرفت:

صدور گواهی امنیت برای سامانه بومی PVM شرکت پویش داده نوین

  • ۲۳ دی, ۱۳۹۷

شرکت پویش داده نوین خالق اولین سامانه بومی مجازی سازی سرور و دسکتاپ PVM مورد تایید “مرکز افتای ریاست جمهوری” قرار گرفت.