سه قرارداد مابین شرکت های فناور ایرانی و شرکت های گرجی اجرایی می شود

مسئول دفتر مبادلات فناوری و سرمایه گذاری ایران وگرجستان خبرداد:

سه قرارداد مابین شرکت های فناور ایرانی و شرکت های گرجی اجرایی می شود

  • ۸ آبان, ۱۳۹۶

پیرو برگزاری اولین رویداد فناوری ایران در گرجستان و انعقاد 40 تفاهم نامه همکاری مابین شرکت های ایرانی و گرجی، سه قرارداد مابین شرکت های فناور ایرانی و شرکت های گرجی در آینده ای نزدیک عملیاتی می شوند.