انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک یزد به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک

  • ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، به عنوان مدیر پروژه طرح جامع پارک منصوب شد.

انتصاب مجتبی مرآت به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

انتصاب مجتبی مرآت به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی منصوب شد.

انتصاب  دکتر محمدصالح اولیا و دکتر  اسفندیار اختیاری به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد

انتصاب دکتر محمدصالح اولیا و دکتر اسفندیار اختیاری به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد

  • ۳۱ تیر, ۱۳۹۶

به گزارش پارک علم و فناوری یزد، محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد و رئیس اسبق پارک علم و فناوری یزد، اسفندیار اختیاری؛ رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، طی حکمی از سوی محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت چهار سال به عنوان اعضای هیئت امنای منطقه چهار فناوری منصوب شدند.

انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد

انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد

  • ۱۹ تیر, ۱۳۹۶

احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد معرفی شد.

انتصاب میثم کوچک زاده به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد

انتصاب میثم کوچک زاده به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۰ تیر, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، میثم کوچک زاده، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مشاور اقتصادی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب سیدعباس زرگرچی به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

انتصاب سیدعباس زرگرچی به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

  • ۱۰ تیر, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، سیدعباس زرگرچی، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب شد.

انتصاب عباس زینلی به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد

انتصاب عباس زینلی به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد

  • ۱۰ تیر, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، عباس زینلی، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان بهاباد منصوب شد.