انتصاب سرپرست پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، ابوالفضل مرشدی به عنوان سرپرست پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد

انتصاب اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد

  • ۱۷ دی, ۱۳۹۹

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد منصوب کرد.

حضور مدیران عامل شرکت های فناور در شورای راهبری زیرساخت فناوری اطلاعات پارک

حضور مدیران عامل شرکت های فناور در شورای راهبری زیرساخت فناوری اطلاعات پارک

  • ۱۹ خرداد, ۱۳۹۹

ابوالفضل ساجدی و مهدی حاجی مرادی از مدیران عامل شرکتهای پارک علم و فناوری یزد، به عضویت شورای راهبری فناوری اطلاعات پارک منصوب شدند.

انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد

انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد

  • ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، مجتبی مرات، به عنوان نماینده پارک و مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد منصوب شد.

انتصاب مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا حسینی بغدادآبادی به عنوان مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد

  • ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا اکبریان، به عنوان مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد

انتصاب مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۹

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، روح الله غفارزاده به عنوان مدیر امور حقوقی و مسئول راهبری مراکز توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۴ آبان, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا حسینی به عنوان مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

انتصاب مسئول امور حقوقی ستاد پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مسئول امور حقوقی ستاد پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۴ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، روح الله غفارزاده به عنوان مسئول امور حقوقی ستاد پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.