انتصاب مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر

انتصاب مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر

  • ۱۱ آبان, ۱۳۹۶

رییس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه، مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را منصوب کرد.