انتصاب سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:

انتصاب سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، امیر جهانگرد رفسنجانی، به عنوان سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک انتخاب شد.