گزارش تصویری مراسم امضاء اولین قرارداد واگذاری اراضی طرح جامع پارک

گزارش تصویری مراسم امضاء اولین قرارداد واگذاری اراضی طرح جامع پارک

  • ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷

مراسم امضاء اولین قرارداد واگذاری اراضی طرح جامع پارک ما بین معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و نماینده شرکت آپافن روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی

  • ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷

امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری و محمد صالح احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش

گزارش تصویری امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش

  • ۲۶ آذر, ۱۳۹۶

امضای قرارداد شرکت های صافات انرژی و طیف زمین روز یکشنبه 26 آذر ماه در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش صورت گرفت.

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران

  • ۲۸ شهریور, ۱۳۹۶

امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران روز سه شنبه 28 شهریورماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

گزارش تصویری امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

  • ۵ شهریور, ۱۳۹۶

جلسه ی امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد روز یکشنبه 5 شهریور در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد

  • ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه ی امضای تفاهم نامه ی جها دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 30 مرداد ماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار شد.